Nieuws

Nieuwste artikelen

Nieuws

Gebruikelijk loon DGA 2023

Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) komt in 2023 uit op € 51.000,00. Dat is na jaren van gematigde stijging een flinke verhoging, want in 2022 is het standaardbedrag nog € 48.000,00.

Een DGA is directeur van zijn B.V. én werknemer van zijn B.V. Om te voorkomen dat een DGA zichzelf maar een schijntje als loon uitkeert, staat het gebruikelijk loon in de wet. Een DGA moet in de loonaangifte een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden.

Doelmatigheidsmarge verdwijnt per 2023

Mocht een DGA tot nu toe nog 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking als gebruikelijk loon hanteren, de zogenoemde doelmatigsheidsmarge, deze verdwijnt met ingang van 2023.

DGA’s die nu gebruikmaken van deze marge zullen dus over 2023 een hoger loon moeten hanteren voor de aangifte. Niet 75%, maar 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit betekent dus dat zij meer belasting moeten gaan betalen.

Bewijslast voor gebruikelijk loon DGA

De bewijslast dat het gebruikelijk loon ook echt gebruikelijk is, ligt bij de DGA. Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters in de regel niet al te snel aannemen dat het loon lager moet zijn dan het standaardbedrag. Onlangs nog voerde een DGA bij de rechter aan dat hij maar een deel van het jaar voor de B.V. had gewerkt, en daarom wilde hij het gebruikelijk loon ook naar rato toepassen. Maar de rechter ging daar niet in mee.

Juiste vaststelling van het gebruikelijk loon

Wilt u dit goed aanpakken en niet later geconfronteerd worden met een naheffing en een eventuele boete omdat er te weinig gebruikelijk loon is opgegeven? Kom dan nu in actie en neem contact op dan kijken we samen naar de werkelijke werkzaamheden en verantwoordelijkheden en aan de hand van een analyse zal er een advies voor het te hanteren gebruikelijk loon worden gegeven.

Geïnteresseerd in een gesprek?